תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ("לירן לייבוביץ") רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המנוהל על ידו בכתובת https://lldigital.co.il/ להלן ("האתר"), מפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות ומתחייב כלפיך לקיים מדיניות זו. מטרת הגנת פרטיות זו מחייבת ומסדירה את האופן בו החברה עושה שימוש במידע אשר שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר.

הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1) כללי

בעת שימוש בשירותי האתר הינך מאשר את הסכמתך למדיניות פרטיות זו המתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

2) מסירת פרטים ומידע אישי עבור לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית

 • השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי, אך עם זאת ישנם אזורים אשר עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי כגון שם מלא, כתובת, טלפון , כתובת דואר אלקטרוני פעילה עבור: רישום למועדון חברים, יצירת קשר באמצעות טפסי צור קשר מקוונים, רישום לרשימות תפוצה של החברה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.
 • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, יסומנו השדות אשר חובה למלא. ללא מסירת הפרטים המתבקשים, לא תוכל להירשם לשירות הרלוונטי , עליך למסור פרטים נכונים ומדויקים ואת/ה מאשר/ת את נכונות הפרטים אשר מסרת, לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים המבוקשים, זאת ועוד לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית עשוי לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובות שלך מולו בעת הגשת פניות כלשהן.
 • מסירת הפרטים האישיים תלויה בהסכמתך ומרצונך החופשי, מסירת פרטים שגויים או לחילופין אי מסירת הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
 • כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

3) היכן נשמר המידע שנאסף מהאתר :

 • המידע שהאתר אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, מידע נוסף, כפי שיפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). חברות צד שלישי יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
 • הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה המאוחסן אצל ספקי אירוח , שרתים, וגיבוי מידע אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות מדינית ישראל, הסכמה למדיניות זו מהווה הסכמה גם לשמירת המידע ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל

לירן לייבוביץ או מי מטעו מחויבים לשמור על הסודיות וחשאיות המידע שברשותנו ולציית להוראות החוק. כל מידע שייאסף אודותייך בעת השימוש באתר או באם תמסור מידע זה מיוזמתך, תשתמש החברה במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

4) סוגי המידע שאנו אוספים והשימוש בו

 • המידע הנצבר על פעילות המשתמש כאשר נעשה שימוש באתר על כל שירותיו, מתועד באופן סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אישית את המשתמש (לדוגמא: עמודים שהמשתמש ביקר בהם, פרסומות שנקראו באתר, הצעות שעניינו את מבקרי האתר, כתובת IP של ומיקום גיאוגרפי Geo-Location של המשתמש, סוג המכשיר בו המשתמש עושה שימוש לרבות סוג מערכת ההפעלה Advertising ID מספר זיהוי של מכשיר הקצה Device ID ,מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד… ) וזאת על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר , פרסום מידע ותכנים לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, והתאמת מודעות שיוצגו למשתמש בהתאם לתחומי העניין שלו לרבות שיווק מחדש (remarketing) אשר ישלח למשתמש רק לאחר שנתן את הסכמתו לכך במהלך יצירת קשר באתר או בעל עת אחרת, תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת דיוור ישיר בכל עת.
 • הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וכל דין רלוונטי אחר.
 • כמו כן אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעולתו באתר.

5) דיוור ישיר אלקטרוני[MN1] (רשימת תפוצה), שיחות טלפון , הודעות SMS

 • לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ישתמש בפרטי הקשר שתזין באתר וזאת כדי לשמור עמך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים[MN2] .
 • המידע ישוגר אליך [MN3] וזאת רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אך עם זאת היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, יש להדגיש כי המידע הסטטיסטי שיועבר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי.
 • במקרה של רישומך ללא הרשאה או לצרכי עדכון פרטייך האישיים, תוכל לפנות אל מפעיל האתר ולבקש באמצעות דואר האלקטרוני liran@lldigital.co.il את הסרתך מרשימת התפוצה או עדכון פרטייך האישיים. מפעילת האתר תפעל על פי בקשתך בתוך 72 שעות מהמועד שבו יתקבל אישור על קבלת דואר אלקטרוני זה.

6) מסירת מידע לצד שלישי

לירן לייבוביץ לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 •  אם נתת את הסכמתך לכך.
 • אם לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם המשתמש יבצע פעולות שבניגוד לדין.

אם לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ימכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7) איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים

 • כאשר אתה משתמש באתר, לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית רשאילעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך )נתוני מיקום בשטחים חיצוניים ונתוני מיקום בתוך מבנים (INDOOR) אשר פתוחים לציבור, נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר אתה מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד.
 • החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך, שנאסף על ידיה, לשותפיה העסקיים על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר התואמים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה )לרבות מפרסמים( יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור על אודותיך באופן עצמאי.

8) עוגיות (cookies)

 • אתר החברה משתמש בטכנולוגיות שונות המתבססות בין היתר על: Pixels, Tags , Cookies (להלן יחדיוCookies) לצורך תפעול האתר באופן שוטף ותקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת העדפותיך האישיות באתר, לצורכי אבטחת מידע.
  ייתכן כי חלק מהמודעות שבהם אתה צופה בעת ביקורך באתר מגיעות משרתים של צדדי צד ג', שרתים אלו מנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר או בפייסבוק (Retargeting) ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש ושיבוץ Web Beacons במודעות הפרסומת דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות אשר גוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים הללו, אנא ראה במרכז המידע של גוגל.
 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על ידי פייסבוק או מי מטעמה אנא ראה הרחבה במדיניות העוגיות של פייסבוק
 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות אשר מיקרוסופט קלריטי(Microsoft clarity) או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים הללו .
 • אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות אשר מוצעים באתר החברה
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות GOOGLE ANALYTICS לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרויות הסרתך משרות CLARITY של חברת MICROSOFT באמצעות בקשה או באמצעות אפליקציה

9) שימוש במערכות Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Analytics Google על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר, מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-Analytics Google עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Analytics Google..

10) שימוש במערכת Microsoft Clarity

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Microsoft Clarity על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון :תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, אילו פעולות באתר הגולשים מבצעים בזמן אמת , באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר, מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. לירן לייבוביץ אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Microsoft Clarity עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Microsoft לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Microsoft Clarity אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Microsoft Clarity..

11) שימוש במערכת ניהול מידע שונות

· האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים על מנת ליצור פרופילים של משתמשים ותחומי עניין תוך שימוש ב- Cookies. טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן כגון Id statistical וכלי זיהוי אחרים כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי.

· מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי

12) אבטחת מידע

לירן לייבוביץ מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

13) זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

· אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר ניתן לפנות אלינו לבירורים באמצעות טופס יצירת קשר, או אהוד מנור 10 נתניה, בדוא"ל ל liran@lldigital.co.il או בטלפון מספר: 054-4567534 לירן לייבוביץ או מי מטעמו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

· כמו כן ביכולתך לבקש הדפס של כל החומר שברשות BU נעמה קסרי בע"מ הנוגע אליו, או לבטל את הסכמתך לשימוש במידע זה מהסיבות המצוינות לעיל בכל זמן; ניתן לעשות זאת בטלפון:
054-4567534

14) שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תנאי שימוש באתר

אתר "https://lldigital.co.il/ “(להלן "האתר") הינו אתר המשמש כאתר ייצוגי עבור לירן לייבוביץ אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ("לירן לייבוביץ") הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן: בעת שימוש בשירותי האתר הינך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה והסתייגות, תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין ההחברה לבין המבקרים באתר, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו בקפידה שכן הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש באתר.

תנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות הגנת הפרטיות באתר תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם, באם אינך מסכים לתנאים אלו , הינך מתבקש להימנע משימוש באתר.

הינך מצהיר ומאשר בזאת כי לא תהיה לך כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי מפעילי האתר ומי מטעמו וכי כל שימוש שיעשה באתר לרבות הסתמכות כלשהי על תכני האתר, יהיה על אחריותך המלאה והבלעדית.

תנאי השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1) כללי

 • האתר הינו אתר אינפורמטיבי שיווקי בתחום שיווק דיגיטלי לעסקים , המידע באתר על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כמו כן קבצים, מדיה, תמונות סרטונים והתכנים השונים המוצעים באתר לציבור הינם כמו שהם (As Is) וללא אחריות כלשהי.
 • התכנים המצויים באתר מוגנים בזכויות יוצרים של לירן לייבוביץ בעל הרשאה לשימוש בחומרים אלו אשר מוגנים על פי חוקי קניין רוחני בישראל ובעולם ועל פי אמנות בינלאומיות
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

2) קניין רוחני

 • האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם ללירן לייבוביץ ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "https://lldigital.co.il/" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת החברה.
 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, הן באמצעות כל תוכנה , אביזר, מכשיר או פרוטוקול המשנים ו/או מחסירים תכנים ומידע.

3) תוכן האתר

 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 • קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של
  המשתמש באתר .
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של לירן לייבוביץ ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו הם שייכים התכנים.
 • השימוש בשירותי האתר המחייבים רישום, מהווים את הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמה, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם").
 • דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לחברה במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע חיברה על סירובך לקבל דברי פרסומת, וזאת על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך החברה ו/או מי מטעמה.

4) ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MAC-ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר מקובל על הגולש.
 • לירן לייבוביץ יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים המבקרים באתר
  במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיינה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי לירן לייבוביץ וצוות האתר.

5. גילוי נאות

 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (COOKIES) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת המבקרים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

6. איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד בבית משפט השלום בנתניה או בבית משפט המחוזי תל אביב.

7. דרכי פניה

לירן לייבוביץ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת בני ברמן 2 , נתניה, בדוא"ל ל liran@lldigital.co.il או בטלפון מספר ישיר: 054-4567534 לירן לייבוביץ עומד לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

עדכון אחרון עבור תנאי השימוש והפרטיות : 09.01.2024

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר